Застраховки

 За да гарантираме сигурността и удобството на всеки наш клиент предлагаме богат набор от застрахователни продукти. При нас ще получите оферти от различни компании, наложили се на застрахователния пазар.

 

Гражданска отговорност

Задължителна застраховка, която покрива отговорността на собствениците и водачите на МПС за причинени от тях телесни увреждания и/или материални щети на трети лицa

 

Автокаско

Автомобилите ни са изложени непрестанно на рискове – пътнотранспортни произшествия, кражба, щети на паркинг, злоумишлени действия на трети лица, природни бедствия и т.н. Застраховка Автокаско осигурява защита на автомобила срещу гореизброените рискове.

 

Медицински застраховки

С тях ще осигурите спокойствие за Вас и Вашето семейство по време на пътуване в чужбина. Медицинските застраховки предоставят необходимите финансови средства и информация за получаване на навременна и специализирана медицинска помощ при престой в чужбина.

  • ·         Медицински разходи при заболяване и злополука в чужбина

     медицинска помощ и лечение

     репатриране на пострадал/болен, тленни останки

     смърт вследствие на злополука

     трайна загуба на трудоспособност

     спешна стоматологична помощ

  • ·         Помощ при пътуване в чужбина

     медицински разходи

     разходи за репатриране

     спешна стоматологична помощ

     смърт и трайна загуба на трудоспособност след злополука

  • ·         Мултитрип

Тази застраховка препоръчваме на всички, които пътуват често в чужбина. Тя се сключва за срок от една година и покрива престой в чужбина, който не надвишава срок от 31, 62 или 93 дни.

     медицински разходи при злополука или акутно заболяване

     репатриране

     спешно зъболечение

     смърт и трайна загуба на трудоспособност след злополука

 

Имуществени застраховки

Осигуряват защита на имуществото на физически и юридически лица. Обект на застраховане са жилища, вили, офиси, електронно оборудване,машини и съоръжения, стоково-материални запаси. Застраховката покрива имуществени вреди, възникнали внезапно, непредвидимо и въпреки волята на Застрахования.

 

Отговорности

Обща гражданска отговорност към трети лица, Отговорност на туроператора, Отговорност на превозвача, Отговорност на адвоката, Отговорност на нотариуса, Отговорност на лекари и медицински персонал.

Застраховките са предназначени за лица, упражняващи определена професия и/или оказващи определен вид професионални услуги. Обхващат всеки иск за вреди, възникнали поради нарушение на професионално задължение в резултат на небрежност, грешка или пропуск на Застрахования.

АБОНИРАНЕ
ЗА НАШИЯ БЮЛЕТИН
Регистрирайте се, за да получавате информация за нови оферти и промоции